Lladó Grup Consultor estem molt orgullosos d’oferir un servei pioner en les assessories com és el de Consultoria Gerencial. ¿En què consisteix? Consisteix en oferir un servei de consultoria i assessoria especialitzada en la gestió empresarial i les seves  necessitats, creada amb la voluntat d’oferir a l’empresari una estratègia global integradora, en l’àmbit del Management, com única via de creixement sostenible a l’entorn actual.

L’ assessoria empresarial externa possibilita que l’empresari pugui disposar de professionals especialitzats en el món empresarial cada dia més hostil i competitiu, amb tècniques, protocols i regulacions que exigeixen una adaptació i formació constant.

Realitzem els activitats clàssiques d’ una consultoria de direcció, el ​​que combinem amb la formulacions de diagnòstics i recomanacions que abasten totes les àrees funcionals de la companyia.

Així, i per enumerar alguns exemples , en aquesta àrea ens ocupem de:

• Anàlisi i control de la situació financera.
• Anàlisi i control de la tresoreria.
• Elaboració del pressupost operatiu i de gestió.
• Anàlisi de les desviacions pressupostàries Comercials.

• Anàlisi de la cartera de productes.
• Anàlisi de marges d’aportació.
• Anàlisi, seguiment i control comercial de producció.
• Anàlisi de la capacitat productiva.
• Anàlisi de nivells de saturació.
• Anàlisi de temps de producció.
• Optimització de layouts.
• Gestió de limitacions.

A més, implantem una gestió empresarial basada en els ” quadres de comandament” . L’objectiu és proporcionar a l’empresari eines de control que li permetin analitzar l’evolució de la seva empresa i li aportin tota la informació i indicadors clau per a una presa de decisions informada .